Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Teoria Mononobe - Okabe

Współczynnik Kae dla aktywnego parcia gruntu wyznaczana jest z:

Współczynnik Kpe dla biernego parcia gruntu wyznaczany jest z:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

H

-

wysokość konstrukcji

φ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

δ

-

kąt tarcia grunt - konstrukcja

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

β

-

nachylenie zbocza

kv

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia pionowego

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

ψ

-

kąt bezwładności sejsmicznej

Dla aktywnego parcia gruntu, odchylenie sił sejsmicznych ψ musi być zawsze mniejsze lub równie różnicy kąta tarcia wewnętrznego a nachyleniem powierzchni gruntu (tzn. φ - β). Jeżeli wartość ψ jest większa, wówczas program przyjmuje wartość ψ = φ - β. W przypadku biernego parcia gruntu, wartość odchylenia sił sejsmicznych ψ musi być zawsze mniejsza lub równa sumie kąta tarcia wewnętrznego i nachylenia powierzchni gruntu (tzn. φ + β). Wartości te są obliczane, a zmodyfikowany kąt może być wizualizowany jako dane wyjściowe - w drugim przypadku, słowo MODIFIED jest również wyświetlane.

Przykład danych wyjściowych programu

Literatura:

Mononobe N, Matsuo H 1929, On the determination of earth pressure during earthquakes. In Proc. Of the World Engineering Conf., Vol. 9, str. 176.

Okabe S> 1926 General theory of earth pressure. Journal of the japanese Societz of civl Enginners, tokz, Japan 12 (1).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.