Program:
Język:

LRFD - Analiza ścian (Konstrukcji wsporczych)

Analiza według LRFD wprowadza dwa rodzaje współczynników obliczeniowych - współczynniki modyfikujące wielkość obciążenia (Współczynniki obciążenia) i współczynniki redukujące odpór gruntu (Współczynniki do odporu).

Współczynniki te wchodzą do obliczeń zgodnie z wybraną sytuacją obliczeniową.

W przypadku analizy poszczególnych przypadków zniszczenia, program określa czy siła bądź parcie oddziałują w sposób korzystny czy niekorzystny, a następnie przemnaża siłę przez właściwy współczynnik częściowy.

Podczas przeprowadzania ostatecznego sprawdzenia całkowita wytrzymałość konstrukcji na zniszczenie jest przemnażana przez odpowiedni współczynnik wytrzymałości.

Analiza według LRFD - definiowanie współczynników częściowych dla analizy ścian

W przypadku konstrukcji wsporczych (ścian), informacja o zastosowanych współczynnikach obliczeniowych umieszczona jest w raporcie z obliczeń.

Raport z obliczeń

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.