Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia wykonywane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym M. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xlim), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie  Ast ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x > xlim), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie Asc jak i zbrojenia na rozciąganie Ast, korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z:

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest z zastosowaniem następujących wyrażeń:

Jeśli maksymalny stopień zbrojenia na rozciąganie (μst,max = 0,03) lub odpowiednio całkowitego zbrojenia (μmax = 0,04) zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.