Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Przyleganie gruntu - adhezja

Podczas przeprowadzania analizy w stanie naprężeń całkowitych w przypadku czynnego oraz biernego parcia gruntu należy uwzględnić wartość całkowitego (bez drenażu) naprężania ścinającego gruntu cu, oraz wartość adhezji a (przylegania) gruntu do konstrukcji. Wartość adhezji a jest zazwyczaj rozważana jako spójność gruntu c. Typowe wartości a dla danego zakresu spójności c zostały przedstawione w następującej tabeli.  

Wspólne wartości adhezji gruntu   a

Grunt

Spójność c [kPa]

Adhezja a [kPa]

Miękkoplastyczny i plastyczny grunt spoisty

0 - 12

0 - 12

Twardoplastyczny grunt spoisty

12 - 24

12 - 24

Półzwarty grunt spoisty

24 - 48

24 - 36

Zwarty grunt spoisty

48 - 96

36 - 46

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.