Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sprawdzenie końcowego modelu 3D

Prawidłowo opracowany model 3D masywu gruntowego powinien spełniać wszystkie warunki brzegowe - odpowiada zdefiniowanym Przekrojom geologicznym i Profilom gruntu.

Najprostszą metodą weryfikacji modelu jest przełączanie pomiędzy Przekrojami geologicznymi i Przekrojami wynikowymi i wyszukiwanie różnic. Przekroje wynikowe są automatycznie generowane w tych samych miejscach co Przekroje geologiczne. Konieczne jest prawidłowe ustawienie wizualizacji na ekranie dla każdej ramki.

Wyświetlone przekroje geologiczne - dane wejściowe do modelowania masywu gruntowego

Na rysunku widzimy błędnie wygenerowaną warstwę iłu. W tym przypadku, błąd pojawił się ze względu na definiowanie linii warstwy tylko na części modelu. W celu poprawy modelu należy dodać lokalizację tej linii warstwy także ponad otworem BH1.

Błędne generowanie warstwy iłu

Po ponownym wygenerowaniu modelu warstwa iłu utworzona jest poprawnie.

Nowo wygenerowany model

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.