Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie ściany

Po obliczeniu sił działających na konstrukcję, program wyznacza wszystkie siły wewnętrzne w analizowanym przekroju poprzecznym (normalna siła N, siła tnąca Q i moment M), a następnie weryfikuje nośność przekroju poprzecznego stosując jedno z ustawień wybranych w zakładce "Konstrukcje oporowe". Tylko siły znajdujące się ponad weryfikowanym połączeniem (patrz rysunek) przyjmowane są do wymiarowania. Siły te nie są mnożone przez żaden ze współczynników obliczeniowych.

Siły uwzględnione w analizie

Przednia odsadzka ściany analizowana jest ze względu na obciążenie momentem zginającym i siłą tnącą. Naprężenie w podstawie fundamentu można założyć jako stałe (CSN) lub liniowe (EC).

Przy założeniu liniowej zmiany naprężenia u podstawy fundamentu, rozkład naprężeń wyznaczany jest z:

lub przy wykluczeniu rozciągania:

gdzie:

e

-

mimośród siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu ściany

N

-

normalna siła działająca w podstawie fundamentu (patrz analiza zgodnie z teorią stanów granicznych lub współczynnika bezpieczeństwa)

Moment zginający i siła tnąca wyznaczane są jako reakcja na belkę wspornikową pokazaną na rysunku:

Siły wewnętrzne działające na odsadzkę ściany

Sprawdzenie odsadzki tylnej ściany (odpowiednio górnego rozciąganego zbrojenia w odsadzce) wykonywane jest w niektórych państwach, zwykle jednak nie jest wymagane. Programy "Ściana kątowa" i "Mur oporowy" w wersji 5.5 umożliwiają zaprojektowanie zbrojenia odsadzki tylnej. Przekrój jest wówczas obciążany ciężarem własnym konstrukcji, klinem odłamu gruntu, obciążeniem naziomu, siłą w kotwieniu oraz siłą związaną z naprężeniem kontaktowym w gruncie. Siły wynikające z naprężeń są uwzględniene jedynie jeśli oddziałują w sposób negatywny. Siły zdefiniowane przez użytkownika nie są uwzględniane. 

Przekrój sprawdzany jest przy obciążeniu momentem zginającym oraz siłą tnącą.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.