Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wyniki

Wizualizacja i interpretacja wyników, stanowią jedną z najważniejszych części programu.

Bazując na ustawieniach paska narzędzi, program wyświetla zmienne (odkształcenia, momenty, obrót) dla dowolnych stanów obciążeniowych lub kombinacji SO (stanów obciążeniowych). Dodatkowo, jeśli zachodzi potrzeba, wyświetla parametry do wymiarowania (wymagane przekroje zbrojenia, wyznaczone zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy").

Wyliczenia wartości dla definiowanych przez użytkownika punktów lub linii można zdefiniować odpowiednio w ramkach "Wyniki" lub "Rozkłady". 

Program oferuje kilka podstawowych metod prezentacji graficznej, definiowanych w oknie dialogowym "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników".

  • wizualizacja konstrukcji
  • powierzchniowa prezentacja wartości zmiennych
  • wizualizacja siatki elementów skończonych
  • rysowanie rozkładów w punktach siatki (wykresy)
  • prezentacja wartości na powierzchni
  • prezentacja kierunków momentów i reakcji

Pasek narzędzi "Wyniki" w górnej części ekranu służy do wyświetlania wybranych zmiennych i sposobu ich przedstawiania na ekranie. Po prawej stronie ekranu pokazana jest skala barw (legenda). Poszczególne ustawienia kolorów można dopasować za pomocą paska narzędzi "Skala barw". 

Ponieważ prawidłowe opracowanie wyników może często być czasochłonne, program dysponuje dogodnym systemem ustawień do wyboru i przechowywania widoków (stworzonych rysunków). 

Wszystkie zapamiętane widoki (rysunki) i wybrane wyniki można następnie wydrukować jako dokumentację (raport) z obliczeń.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.