Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych wyrobisk. Okno dialogowe "Nowe wyrobisko" służy do dodawania wyrobisk. Zdefiniowane wyrobiska można również modyfikować na ekranie za pomocą aktywnych obiektów.  

Parametry wyrobiska różnią się w zależności od metody obliczeń wybranej w ramce "Ustawienia"". Każde wyrobisko można określić za pomocą promienia lub powierzchni wyrobiska. Jeżeli wprowadzane jest wyrobisko sekwencyjne, przydatnym jest określenie powierzchni wyrobiska i umieszczenie fikcyjnego środka wyrobiska w środku ciężkości tego pola. 

Dodatkowe parametry zostały omówione szczegółowo w rozdziałach dotyczących poszczególnych metod analizy ((Strata objętościTeorie klasyczne).

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Okno dialogowe "Nowe wyrobisko"

Ramka "Geometria"