Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia sprawdzenie poszczególnych połączeń pomiędzy blokami na obrót i poślizg. Opcja "Cała ściana"  pozwala na sprawdzenie całej konstrukcji powyżej fundamentu, jak również nośności podłoża gruntowego w ramce "Nośność". Zaznaczenie opcji "Sprawdzenie automatyczne"  powoduje sprawdzenie najbardziej krytycznego połączenia ponad blokiem. Możliwe jest również wybranie opcji "Przekrój nad blokiem nr", w celu przeprowadzenia analizy wybranego połączenia. Procedura wymiarowania ścian opisana jest szczegółowo w części teoretycznej pomocy.

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

  • Analiza według współczynnika bezpieczeństwa, lub zgodnie z teorią stanów granicznych - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia modyfikację współcznników obliczeniowych, przykładanych do wyznaczonych sił. Wartości tych sił są wyświetlane na ekranie i są automatycznie odświeżane przy każdej zmianie danych projektu lub ustawień w tablicy.
  • Obliczenia według EN 1997 - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia zdefiniowanie czy obciążenie oddziałujące na konstrukcje jest uwzględniane jako drugorzędne. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w rozdziale "Kombinacje obciążeń".
  • Obliczenia według LRFD - w tym przypadku ostatnia kolumna nie jest wyświetlana.

Ramka umożliwia wykonanie dowolnej liczby analiz dla poszczególnych połączeń bloków ściany. Można również podawać różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wynikowe siły wyświetlane są na ekranie i są one uaktualniane przy każdej zmianie danych, lub ustawień znajdujących się w ramce. Przycisk "Szczegółowo” otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"