Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Tarcie na pobocznicy buławy mikropala - wykresy

Analiza nośności pobocznicy buławy mikropala Rs w znacznym stopniu zależy od rodzaju iniekcji formującej buławę. Następujące rodzaje iniekcji uwzględniane są w programie:

  • IRS: selektywna, powtarzalna iniekcja mankietowa buławy mikropala, wykonywana lokalnie (Tube-á-Manchette),
  • IGU: ogólna iniekcja o ujednoliconym ciśnieniu (Looped Tube Systems).

W programie wbudowane są następujące wykresy służące do analizy tarcia na pobocznicy buławy mikropala qs [MPa]:

Przedstawione wykresy uwzględniają na osi poziomej parcie graniczne pLM wyznaczone z sondowań presjometrycznych (PMT). W przypadku sondowań SPT wykorzystuje się te same wykresy, jedynie parcie graniczne pLM [MPa] jest wówczas określane jako n-krotność liczby uderzeń sondy N na interwał głębokości penetracji d = 0,3 m, np. SPT [N/0,3 m]. Dla poszczególnych rodzajów gruntu wartości parcia granicznego pLM według Menarda są następujące:

  • piasek, żwir, pył oraz słaba skała: pLM = SPT / 20.
  • iły: pLM = SPT / 15.

Przykładowo, dla gruntów piaszczystych i wartości wielokrotności liczby uderzeń sondy SPT = 120 parcie graniczne wyznaczane jest jako: pLM = SPT / 20 = 120 / 20 = 6,0 MPa.

Kolejny przykład, dla gruntów ilastych i wartości wielokrotności liczby uderzeń sondy SPT = 30 parcie graniczne wyznaczane jest jako: pLM = SPT / 15 = 30 / 15 = 2,0 MPa.

Na osi pionowej wykresu podana jest natomiast wartość tarcia na pobocznicy buławy mikropala qs zależna od wartości presjometrycznego parcia granicznego pLM oraz rodzaju zastosowanej iniekcji (IRS lub IGU, odpowiednio).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.