Program:
Język:

Zbrojenie podatne - parcie czynne gruntu

Dla zbrojenia podatnego (Standard - prosta powierzchnia poślizgu, AASHTO - Podatne, FHWA NHI-10-024) w obliczeniach stateczności wewnętrznej uwzględniane jest parcie czynne.

Program umożliwia także przemnożenie wyznaczonego parcia gruntu przez współczynnik kr/ka (według norm AASHTO). Wartości zalecane przedstawiono na poniższym rysunku.

Zmienność współczynnika parcia poziomego kr/ka na głębokości dla zbrojenia podatnego

Literatura:

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2004 (SI).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.