Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawienia wiodących parametrów relaksacji współczynnika redukcji

Podobnie jak w obliczeniach standardowych, program dostosowuje wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeżeli obliczenia nie konwergują dla danego zbioru parametrów cφ, to współczynnik redukcji podlega relaksacji i obliczenia rozpoczynane są od początku. Podejście to definiowane jest za pomocą parametrów ustawianych w oknie "Ustawienia obliczeń" - zakładka Newton-Raphson.

Współczynnik relaksacji służy do redukcji bieżącej wartości Współczynnika redukcji parametrów c, φ. Obliczenia zostają zakończone, gdy wartość współczynnika redukcji spadnie poniżej wartości minimalnej, lub gdy nastąpi przekroczenie maksymalnej liczby dopuszczalnych redukcji. Po wybraniu metody NRM, program umożliwia określenie parametrów cφ, co pozwala na doprowadzenie ośrodka gruntowego do stanu stateczności w przypadkach, gdy nie znaleziono rozwiązania dla początkowych wartości parametrów cφ. W takim przypadku program wykonuje sekwencję odwrotną, tak że wartości parametrów cφ są systematycznie podnoszone, aż do osiągnięcia statecznego rozwiązania.

Parametry kierujące procesem redukcji parametrów wytrzymałościowych c, φ

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.