Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie pasmowe - spoczynkowe parcie gruntu

Jednolite obciążenie pasmowe fa działające na powierzchnię gruntu za konstrukcją równolegle do konstrukcji pionowej (patrz rysunek) tworzy przyrost spoczynkowego parcia gruntu Δσr posiadającego wartość wyznaczoną z:

gdzie:

fa

-

pionowe obciążenie pasmowe

α, α1, α2

-

widoczne na rysunku

Przyrost parcia nie może być nigdy większy niż parcie od obciążenia powierzchniowego o tej samej wartości.

Przyrost parcia gruntu na skutek pionowego obciążenia pasmowego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.