Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Definiowanie parcia

Ramka "Definiowanie parcia" służy do definiowania parcia gruntu oddziałującego na ścianę.

Istnieje możliwość wyboru rodzaju parcia oddziałującego na ścianę w zależności od dopuszczalnego odkształcenia ściany. Parcie możne być zdefiniowane jako czynne, spoczynkowe lub zwiększone czynne. Można także określić wymagane przez wiele norm minimalne parcie do wymiarowania.

Definiowanie zwiększonego parcia czynnego

Górny pasek narzędzi umożliwia określenie sposóbu redystrybucji parcia gruntu.

Schemat 1 stosowany jest w przypadku ścian pracujących wspornikowo () - w takim przypadku nie ma redystrybucji parcia.

W przypadku ścian kotwionych i rozpieranych zaleca się stosowanie redystrybucji parcia gruntu. Kolejne przyciski służą do wyboru różnych schematów redystrybucji parcia.

Schemat ostatni () umożliwia ręczne zdefiniowanie dowolnej redystrybucji ostatecznego parcia gruntu - parcie zdefiniowane w ten sposób nie jest zależne od wprowadzonego profilu geotechnicznego gruntu.

Program pozwala również na określenie lokalizacji punktu zerowego, zaleca się jednak automatyczne wyznaczanie tego punktu.

Ramka "Definiowanie parcia"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.