Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Kotwy w analizie stateczności

W analizie stateczności rzeczywista, wstępnie sprężona kotew jest automatycznie zastępowana przez odpowiadającą jej punktową siłę ściskającą, która działa w miejscu lokalizacji głowicy kotwy.

Grunt w punkcie przyłożenia siły może jednak ulec odkształceniu plastycznemu. Z tego względu należy dokładnie ocenić uzyskany rozkład odkształceń plastycznych. Proszę pamiętać, że miejsce ekwiwalentnego odkształcenia plastycznego określa lokalizację potencjalnej płaszczyzny poślizgu. Dlatego też, jeśli odkształcenia plastyczne przy głowicy okażą się znaczące, to niezbędne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji początkowych danych.

Modelowanie kotwy w obliczeniach stateczności skarpy

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.