Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Elementy sztywne

Ramka "Elementy sztywne" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych elementów sztywnych. 

Program pozwala na dodawanie elementów sztywnych. Jedynym parametrem niezbędnym do wprowadzenia takiego elementu jest ciężar objętościowy elementu sztywnego. Materiał elementu sztywnego uważa się za nieskończenie sztywny. Elementy te służą głównie do modelowania masywnych konstrukcji betonowych i ścian, zarówno w analizie standardowej, jak i analizie stateczności.

Dodawanie elementów sztywnych wykonywana jest w oknie dialogowym "Dodaj nowy element sztywny".

Zdefiniowane elementy sztywne mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Element sztywny"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.