Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza

Ramka "Analiza" służy do przeprowadzenia analizy oraz do prezentacji wyników. Analiza jest prowadzona metodą elementów skończonych z zastosowaniem podłoża Winklera-Pasternaka. Dla jednego zadania można wykonać kilka analiz wraz z prezentacją wyników. Informacja o wykonanych obliczeniach jest prezentowana w prawym górnym rogu ramki. Jeżeli parametry obliczeniowe ulegną zmianie, niezbędne jest powtórzenie analizy, które uruchamiamy przyciskiem "Oblicz". 

Jeśli parametry podłoża gruntowego obliczane są z profilu geologicznego, to z listy rozwijanej należy wybrać opcję "Kombinacja charakterystyczna do obliczeń podłoża". 

Lista rozwijana "Wyniki" służy do definiowania kombinacji SNG lub SGU (możliwe obwiednie kombinacji stanów obciążeniowych), dla których wyniki będą wyświetlane na ekranie. 

Dolna część okna służy do określenia, które zmienne będą wizualizowane na ekranie (Przemieszczenia, Siła ścinająca, Moment,...) oraz sposób ich prezentacji.

Ramka "Analiza"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.