Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Badania polowe

Ramka "Badania polowe" zawiera tabelę ze wszystkimi wprowadzonymi badaniami polowymi. W tabeli tej widoczne są: nazwa, rodzaj, współrzędne i status badania. Z prawej strony, obok tabeli wyświetlane jest wybrane badanie.

Ramka ta sluży do wprowadzania nieskorygowanych danych ze wszystkich badań polowych,które były wykonane na budowie. Istnieje mozliwość wprowadzenia nie tylko danych niezbędnych do zbudowania modelu geologicznego, ale także danych uzupełniających do dokumentacji geologicznej.

Badania powinny być wprowadzane w tej ramce zawsze w wersji oryginalnej, nieskorygowanej (tak jak były uzyskane na budowie). Modyfikacja lub interpretacja badań wykonywana jest w ramce "Profile badań". Każde wprowadzone do programu badanie polowe automatycznie tworzy profil badania (jeśli funkcja ta nie zostanie wyłączona poprzez odznaczenie opcji "Badanie generuje profil").

Jeśli importowana jest znaczna liczba badań polowych, może się zdarzyć, że któreś z badań będzie umiejscowione poza terenem budowy. W takim przypadku, badanie nie tworzy profilu i nie jest wyświetlane.

Badania polowe mogą być dodawane z wykorzystaniem przycisku "Dodaj" lub importowane przy pomocy przycisku "Importuj".

Program "Stratygrafia 3D" obsługuje następujące rodzaje badań polowych:

Ramka "Badania polowe"

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.