Program:
Język:

Obciążenie - płaska i łamana powierzchnia poślizgu

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Zdefiniowane obciążenia można edytować na pulpicie odpowiednio za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów.

W programie istnieje możliwość zdefiniowania obciążeń stałych, zmiennych lub wyjątkowych. Wybór rodzaju obciążenia wpływa na dobór stosownego współczynnika obliczeniowego do przemnożenia wynikowych oddziaływań. Obciążenia wyjątkowe oddziałujące w sposób korzystny nie są uwzględniane w obliczeniach. 

Wprowadzenie obciążeń do obliczeń jest różne dla płaskich i łamanych powierzchni poślizgu.

Ramka "Obciążenie" - płaska i łamana powierzchnia poślizgu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.