Program:
Język:

(1) Plik wejściowy

W tej części określany jest plik wejściowy oraz jego podstawowe parametry. Plik otwiera się w sposób standardowy poprzez wciśnięcie przycisku "Otwórz plik". Program analizuje plik wejściowy, a następnie wypełnia dane w tym oknie.

Jeśli importowany jest plik tekstowy, określane są następujące parametry:

  • Kodowanie - można dokonać zmiany kodowania (języka), w którym plik został napisany
  • Styl podziału na kolumny - informacja w jaki sposób dokonany jest podział pliku na kolumny, czy z zastosowaniem znaków specjalnych (które są następnie wprowadzane w tym miejscu) czy za pomocą stałej szerokości kolumn
  • Liczba znaków w karcie - program zamienia tabulatory na spacje, do dalszej obróbki pliku

Plik teksotwy

Jeśli importowany jest arkusz kalkulacyjny (np. Excel), w tej części istnieje możliwość wyboru, który arkusz ma być importowany.

Arkusz kalkulacyjny

W obydwu przypadkach istnieje możliwość sprawdzenia wyniku w części (2) Podgląd pliku wejściowego. Jeśli dane są prawidłowe do dalszego kroku przechodzi się po naciśnięciu "Następny".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.