Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Program Pal stabilizujący

Program ten służy do projektowania palisad stabilizujących zbocza lub zwiększających współczynnik stateczności zbocza. Pierwsze obliczenia powinny być wykonane w programie Stateczność zbocza, w którym wyznaczane są czynne i bierne siły oddziałujące na konstrukcję palisady. Następnie, obciążenia i lokalizacja powierzchni poślizgu zostają przeniesione do programu Pal stabilizujący, w którym przeprowadzane są kolejne obliczenia (wyznaczenie sił wewnętrznych i przemieszczeń pala oraz wymiarowanie zbrojenia pala).

Pomoc w programie "Pal stabilizujący" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Profil

Moduł Kh

Badania presjometryczne (PMT)

Badania dylatometryczne (DMT)

Grunty

Geometria

Materiał

Definicja parcia

Skała

Przyporządkowanie

Lico konstrukcji

Teren

Woda

Obciążenie

Zdefiniowane siły

Kotwy

Podpory

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Obliczenia

Wymiarowanie

Wymiarowanie kotew

  • Normy i metody obliczeniowe

  • Teoria obliczeniowa do programu "Pal stabilizujący":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Ściana analiza

Pal stabilizujący

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Wymiarowanie przekrojów stalowych

  • Dane wyjściowe

  • Informacje ogólne na temat pracy w Środowisku użytkownika w programach GEO5

  • Wspólne wprowadzanie danych dla wszystkich programów