Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Siły definiowane są zgodnie z pokazaną w górnej części okna dialogowego konwencją znaków.

W ramce "Obciążenie" można zdefiniować następujące rodzaje obciążeń:

  • obciążenie obliczeniowe służące do sprawdzenia nośności pionowej i poziomej
  • obciążenie charakterystyczne słuzące do obliczenia osiadań pala (Poulos, Masopust)

W przypadku prowadzenia analizy według EN 1997, LRFD lub EA-Pfähle (wybieranej w zakładce "Pale") zakłada się, że obciążenie obliczeniowe zostało określone przez projektanta zgodnie z obowiązującymi normami, tzn. że przed wprowadzeniem do programu poszczególne składowe obciążenia były przemnożone przez odpowiednie współczynniki częściowe - program w żaden sposób nie modyfikuje zdefiniowanych przez użytkownika obciążeń.

Program umożliwia wyznaczenie obciążeń charakterystycznych na podstawie wcześniej zdefiniowanych obciążeń obliczeniowych za pomocą przycisku "Obc. char." (dotyczy analizy według współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych).

Program umożliwia również importowanie obciążeń za pomocą przycisku "Importuj".

Ramka "Obciążenie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.