Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sieczny moduł odkształcenia Es

Wartość siecznego modułu odkształcenia Es zależy od średnicy pala d oraz głębokości poszczególnych warstw gruntu hi. Wartości tego modułu Es należy określać doświadczalnie na podstawie próbnych obciążeń pali.

Dla gruntów niespositych wartość modułu siecznego zależy również od stopnia zagęszczenia Id, a dla gruntów spoistych od wskaźnika konsystencji Ic. Wartość siecznego modułu odkształcenia Es rośnie wraz z głębokością.

Rozdział 60 w [2] stwierdza, że wartość kumulacyjna modułu siecznego (w odniesieniu do wszystkich rodzajów gruntów wzdłuż pobocznicy oraz w podstawie pali wielkośrednicowych) wynosi:

gdzie:

Is

-

współczynnik osiadania [-]

d

-

średnica pala [m]

Q

-

odpowiednia wartość obciążenia (siła) mierzona podczas próbnych obciążeń pali [N]

s

-

odpowiednia wartość osiadania pala mierzona podczas próbnych obciążeń pali [m]

Wartości siecznego modułu odkształcenia Esi dla różnych rodzajów gruntów, różnych średnic i zagłębienia pali podano w poniższych tabelach [3]. Wartości pośrednie siecznego modułu odkształcenia Es mozna interpolować liniowo.

Sieczny moduł odkształcenia Es w skałach i słabych skałach

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

R3

R4

R5

R3

R4

R5

R3

R4

R5

1,5

50,3

28,2

20,2

72,3

35,0

24,7

85,5

33,5

22,3

3,0

64,5

43,1

30,8

105,5

57,3

41,0

138,3

58,8

41,2

5,0

-

58,2

41,3

-

75,3

54,8

-

87,9

63,7

10,0

-

87,5

61,6

-

114,5

83,2

-

133,0

97,0

Sieczny moduł odkształcenia Es w gruntach niespoistych

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

Id

0,5

0,7

0,9

0,5

0,7

0,9

0,5

0,7

0,9

1,5

11,0

13,7

28,3

12,8

15,8

30,6

13,0

15,3

29,0

3,0

15,5

20,2

44,5

18,4

25,0

47,8

19,4

24,5

52,5

5,0

18,8

26,6

56,1

22,8

32,5

69,1

24,5

36,0

78,2

10,0

23,8

36,6

72,1

29,8

47,8

93,4

32,6

54,0

107,3

Sieczny moduł odkształcenia Es w gruntach spoistych

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

Ic

0,5

≥ 1,0

0,5

≥ 1,0

0,5

≥ 1,0

1,5

6,9

13,2

7,9

13,4

8,6

12,3

3,0

10,0

22,0

12,5

23,9

13,7

23,0

5,0

12,5

31,2

15,9

35,4

18,4

36,7

10,0

15,5

44,3

21,3

51,3

24,6

57,4

Okno dialogowe do definiowania wartości siecznego modułu odkształcenia Es dostęne jest w ramce "Osiadanie" po wybraniu przycisku "Edycja Es". Podczas edycji, w oknie wyświetlane są zalecane wartości siecznego modułu odkształcenia gruntu Es.

Okno dialogowe “Definiowanie danych dla krzywej obciążeniowej” - Sieczny moduł odkształcenia gruntu Es [MPa]

Literatura:

[1] CSN 73 1002: Pilotove zaklady. Praha, UNM, 1988, 28 s.

[2] CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 s.

[3] Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

[4] Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 s.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.