Program:
Język:

Szablony

Ramka "Szablony" służy do pracy z dokumentacją geologiczną. Dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników z wykupionym modułem "Karty".

Szablon definiuje dokumentację geologiczną dostarczoną przez program. Szablon każdego otworu zawiera:

Sposób pracy z zestawami szablonów jest bardzo zbliżony do użytkowania ustawień w ramce "Ustawienia" w innych programach GEO5.

Ramka "Szablony"

Po zaznaczeniu opcji "Wprowadź dane IFC" pojawia się przycisk "Szablony danych IFC", który pozwala na zdefiniowanie i wprowadzenie dodatkowych danych IFC w zadaniu.

Przycisk "Wybierz zestaw szablonów" umożliwia dokonanie wyboru spośród utworzonych wcześniej szablonów z "Listy zestawów szablonów".

Przycisk "Administrator szablonów" otwiera okno dialogowe "Administrator szablonów", które pozwala na edycję i modyfikację poszczególnych zestawów szablonów. Można także zidentyfikować widoczny zestaw szablonów na "Liście zestawów szablonów". Dane zawarte w "Administratorze szablonów" mogą być być również eksportowane i importowane.

Program nie tylko zawiera predefiniowane zestawy szablonów podstawowych, ale także umożliwia Użytkownikowi tworzenie własnych zestawów szablonów. Przycisk "Edytuj kopię bieżącego zestawu szablonów i dodaj do administratora szablonów" otwiera okno dialogowe z kopią aktualnego zestawu szablonów, który może być dowolnie modyfikowany. Stworzony w ten sposób własny zestaw szablonów zapisywany jest w "Administratorze szablonów".

Przycisk "Utwórz lokalny zestaw szablonów" pozwala na szybką wizualizację i edycję bieżącego zestawu szablonów. Zmiana dowolnego parametru powoduje zmianę nazwy na "Lokalny dla bieżącego zadania". Od tego momentu program pracuje na tym lokalnym zestawie szablonów. Jeśli uznamy, że ten zestaw szablonów będzie przydatny także do innych zadań dodajemy go do "Administratora szablonów" stosując przycisk "Dodaj do administratora".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.