Program:
Język:

Współczynnik wpływu poszerzenia podstawy pala BETA

Współczynnik oznaczany jako β reprezentuje wpływ poszerzenia podstawy pala, a jego wartości wyznaczane są według wykresu:

(jako funkcja

od

):

Wykres służący do określania współczynnika β

gdzie:

H

-

długość pala [m]

Deq

-

ekwiwalentna średnica pala w podstawie pala [m]

deq

-

ekwiwalentna średnica trzonu pala [m]

Według normy NBN EN 1997-1 ABN współczynnik β jest interpolowany na podstawie następującego wykresu:

gdzie:

Db,eq

-

średnica ekwiwalentna podstawy pala [m]

Ds

-

średnica pala [m]

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.