Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Płaski stan odkształcenia

Ten moduł obliczeniowy służy do analizy zagadnień liniowych (tuneli, nasypów, zapór, itp.), których wymiar podłużny jest o około rząd wielkości większy od wymiarów przekroju poprzecznego analizowanego modelu.

Płaski stan odkształcenia

W takim przypadku obliczenia mogą być przeprowadzone na 1 m bieżący konstrukcji, patrz Rysunek. Odpowiada to założeniu płaskiego stanu odkształcenia. Składowe wektora odkształcenia powstałe w płaszczyznach normalnych do osi podłużnej mogą być wówczas pominięte. Zakłada się więc, że masyw gruntowy jest obciążony składowymi wektorów naprężenia i odkształcenia odpowiednimi do płaszczyzny poprzecznej, normalnej do osi wzdłużnej oraz przez podłużne naprężenie normalne, które powstaje w wyniku efektu Poisson'a. Odpowiadające, niezerowe składowe wektorów naprężenia i odkształcenia są następujące:

Uwzględnianie elementów belkowych w analizie odpowiada rozwiązaniu pasma płyty o szerokości przekroju równej 1 m. Składowe niezerowe generalizowanych przemieszczeń węzłów można odczytać z następującego Rysunku, dla dwu-węzłowego elementu belkowego kompatybilnego z trój-węzłowym trójkątnym elementem płaskim oraz trój-węzłowego elementu belkowego kompatybilnego z sześcio-węzłowym trójkątnym elementem płaskim.

Dwu-węzłowy i trój-węzłowy element belkowy

Odpowiednie składowe sił wewnętrznych (patrz Rysunek) w odniesieniu do 1 m szerokości przekroju wyznacza się następująco:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.