Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Warstwa

Ramka "Warstwa" służy do definiowania poszczególnych warstw gruntu. Metody definiowania i edycji warstw zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale "Warstwy w środowisku 2D".

Program umożliwia import i eksport warstw w formacie *.DXF.

Zdefiniowane warstwy mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Warstwa"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.