Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Warstwa

Ramka "Warstwa" służy do definiowania poszczególnych warstw gruntu. Metody definiowania i edycji warstw zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale "Warstwy w środowisku 2D".

Program umożliwia import i eksport warstw w formacie *.DXF.

Zdefiniowane warstwy mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Warstwa"