GEO5

Modelowanie geologiczne

Tworzenie modelu 3D podłoża

Podstawowym programem do tworzenia modelu 3D podłoża gruntowego jest program Stratygrafia 3D.

Przebieg procesu modelowania odpowiada metodologii pracy geologa:

  • Wprowadzanie danych z badań terenowych - otwory, studnie, sondowania CPT, SPT itp.
  • Interpretacja wprowadzonych danych i tworzenie profili gruntu
  • Tworzenie przekrojów 2D podobnych do programów CAD
  • Automatyczne tworzenie modelu 3D na podstawie przekrojów

Wszystkie wprowadzone do programu dane mogą zostać wykorzystane do tworzenia dokumentacji geologicznej.

Eksport Danych do Programów GEO5

Model 3D może być również wykorzystywany jako zestaw danych wejściowych do wszystkich innych programów GEO5 - profile gruntu z punktów o dowolnych współrzędnych można kopiować do programów 1D, np. do płytkich lub głębokich fundamentów, a cały przekrój można przenieść do programów 2D, np. do obliczeń stateczności. Wszystkie wprowadzone dane mogą być publikowane w dokumentacji geologicznej.

Cały model 3D można wyeksportować do innych programów w różnych formatach; tj. IFC, DWG, DXF, LandXML, a następnie wykorzystać w modelowaniu BIM.

Modelowanie Robót Ziemnych

Za pomocą modułu Roboty ziemne stanowiącego rozszerzenie programu Stratygrafia 3D można wprowadzić różne modyfikacje do gotowego modelu 3D, np. zamodelować wykopy fundamentowe i nasypy lub modelować konstrukcje liniowe i powierzchniowe. W każdej fazie budowy możliwe jest obliczenie objętości mas ziemnych (nasypów/wykopów) lub wyznaczenie zmiany objętości wody nad powierzchnią terenu.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.