GEO5

Zgodność z normami

Normy Geotechniczne

Programy pozwalają na projektowanie zgodnie z następującymi normami i teoriami

Niektóre programy (np. Fundamenty bezpośrednie, Pal) mają dodatkowo wbudowane lokalne normy geotechniczne (brytyjską BS, hiszpańską CTE, indyjską IS, niemiecką DIN, nowozelandzką B1/VM4, polską PN, rosyjską SNiP, itp.). Jeśli norma, z której korzystasz nie jest dostępna w programie - skontaktuj się z nami.

Normy do Betonu i Stali

Normy materiałowe są integralną częścią programów, m.in. przy sprawdzaniu nośności projektowanej konstrukcji. Wdrożonych jest ponad 15 norm materiałowych; tj. europejskie EN, amerykańskie ACI, kanadyjskie CSA, australijskie AS, chińskie GB, indyjskie IS i wiele innych.

Oprócz konstrukcji betonowych i stalowych można również zweryfikować konstrukcje wykonane z innych materiałów; tj. drewno, mur, kompozyt itp.

Predefiniowane Ustawienia

Unikalną cechą GEO5 jest oddzielenie norm i częściowych współczynników bezpieczeństwa od danych wejściowych zadania geotechnicznego. Programy zawierają ponad 70 predefiniowanych ustawień obliczeniowych dla każdego kraju. Użytkownik wybiera wstępnie zdefiniowane ustawienia, których chce użyć, lub tworzy własne ustawienia, wybierając wymagane normy i współczynniki. Z ustawień tych można korzystać w dowolnym momencie, a także udostępniać je innym użytkownikom.

Używanie standardów i ustawień analizy

Obliczenia z wykorzystaniem badań terenowych

Oprogramowanie umożliwia projektowanie różnych typów fundamentów (Fundamenty bezpośrednie CPT, Pal CPT, Mikropal) z wykorzystaniem danych z badań terenowych; tj. CPT, SPT, PMT, DMT i innych. Obliczenia wykonywane są zgodnie ze specyficznymi normami geotechnicznymi; tj. holenderskim NEN, belgijskim NBN, hiszpańskim CTE lub francuskim NF-P lub z wykorzystaniem ogólnie uznanych metod projektowania (Meyerhofa, Skemptona, Schmertmanna itp.).

Wprowadzenie program Pal CPT

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.