GEO5

Rozpoznanie geologiczne

Zbieranie danych

GEO5 Data Collector to aplikacja mobilna służąca do zbierania danych w terenie lub laboratorium, współpracująca zarówno z telefonami komórkowymi, jak i tabletami. Aplikacja wykorzystuje szablony programu Stratygrafia 3D i umożliwia wprowadzanie danych w terenie, przy użyciu map i GPS oraz dodawanie zdjęć, filmów lub nagrań audio. Aplikacja mobilna i program Stratygrafia 3D mogą wymieniać te dane pomiędzy sobą. Aplikacja jest dostępna w Google Play i w App Store.

Program Chmura punktów umożliwia przetwarzanie chmur punktów (do 100 mln punktów) i ich eksport do programu Stratygrafia 3D lub do zewnętrznych plików LAS.
Zawiera proste narzędzia edycyjne do usuwania budynków i roślinności, modyfikacji zwierciadeł wody oraz redukcji liczby punktów.

Źródła geologiczne

Program Stratygrafia 3D umożliwia pozyskiwanie informacji kartograficznych i z badań terenowych ze źródeł publicznych. Do programu wprowadzane są wyniki z konkretnych badań geologicznych. Można wprowadzić wszystkie wykonywane badania terenowe; tj. otwory, studnie, sondowania CPT i SPT, presjometryczne, dylatometryczne i inne. Dane można definiować bezpośrednio lub importować do programu w wielu formatach.

Dokumentacja Geologiczna

Na podstawie wprowadzonych danych można wydrukować lub wyeksportować szczegółową dokumentację geologiczną.

Moduł Karty, stanowiący rozszerzenie programu Stratygrafia 3D, pozwala na wygenerowanie zestawu szablonów dla wszystkich rodzajów badań terenowych. Cały system wprowadzania danych jest definiowany przez użytkownika. Użytkownik wybiera, które dane i w jaki sposób wprowadzić lub jak je wydrukować.

Przekroje Geologiczne

Moduł Przekroje stanowiący rozszerzenie programu Stratygrafia 3D, dodaje wyspecjalizowane funkcjonalności drukowania i eksportu przekrojów geologicznych. Tworzenie przekrojów jest podobne do pracy w programach CAD, ale w większości przypadków znacznie łatwiejsze, dzięki bezpośredniemu generowaniu z modelu 3D.

Badania laboratoryjne

Program Laboratorium zapewnia efektywne przetwarzanie i analizę badań laboratoryjnych gruntów i skał. Dane mogą być importowane i eksportowane w wielu formatach plików lub wymieniane za pomocą aplikacji mobilnej Data Collector.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.