Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Przewodniki Inżyniera

Przewodniki inżyniera to przewodniki, które szczegółowo, krok po kroku, wyjaśniają, jak rozwiązać konkretne zadanie za pomocą naszego oprogramowania. Udostępniamy również Przykłady weryfikacji i Artykuły badawcze.

Settings
Program:
Język:
No. Tytuł Zaktualizowano Programy powiązane
No. 1 Ustawienia obliczeń i administrator ustawień Ustawienia obliczeń i administrator ustawień 2/2016 Programy powiązane : GEO5
No. 2 Projektowanie ściany kątowej Projektowanie ściany kątowej 2/2016 Programy powiązane : Ściana kątowa
No. 3 Analiza ściany oporowej Analiza ściany oporowej 2/2016 Programy powiązane : Ściana oporowa
No. 4 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu 1/2017 Programy powiązane : Ściana projekt
No. 5 Projektowanie kotwionej obudowy wykopu Projektowanie kotwionej obudowy wykopu 1/2017 Programy powiązane : Ściana projekt
No. 6 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia 2/2016 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 7 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia 2/2016 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 8 Analiza stateczności zbocza Analiza stateczności zbocza 2/2016 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 9 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego 2/2016 Programy powiązane : Fundamenty bezpośrednie
No. 10 Osiadanie fundamentu bezpośredniego Osiadanie fundamentu bezpośredniego 2/2016 Programy powiązane : Fundamenty bezpośrednie
No. 11 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem 2/2016 Programy powiązane : Osiadanie
No. 12 Pale fundamentowe – wprowadzenie Pale fundamentowe – wprowadzenie 9/2016 Programy powiązane : Grupa pali, Pal, Pal CPT
No. 13 Analiza nośności pionowej pojedynczego pala Analiza nośności pionowej pojedynczego pala 9/2016 Programy powiązane : Pal
No. 14 Analiza osiadania pojedynczego pala Analiza osiadania pojedynczego pala 9/2016 Programy powiązane : Pal
No. 15 Analiza nośności pionowej oraz osiadania pojedynczego pala projektowanego z wykorzystaniem wyników sondowań CPT Analiza nośności pionowej oraz osiadania pojedynczego pala projektowanego z wykorzystaniem wyników sondowań CPT 6/2017 Programy powiązane : Pal CPT
No. 16 Analiza nośności poziomej pojedynczego pala Analiza nośności poziomej pojedynczego pala 9/2016 Programy powiązane : Pal
No. 17 Analiza nośności pionowej i osiadania grupy pali Analiza nośności pionowej i osiadania grupy pali 9/2016 Programy powiązane : Grupa pali
No. 18 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali 9/2016 Programy powiązane : Grupa pali
No. 19 Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących 6/2017 Programy powiązane : Pal stabilizujący
No. 20 Metoda elementów skończonych (MES) – wprowadzenie Metoda elementów skończonych (MES) – wprowadzenie 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 21 Analiza osiadania terenu Analiza osiadania terenu 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 22 Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 23 Analiza obudowy sztolni Analiza obudowy sztolni 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 24 Analiza numeryczna ścianki szczelnej Analiza numeryczna ścianki szczelnej 6/2017 Programy powiązane : MES
No. 25 Analiza stateczności zbocza Analiza stateczności zbocza 6/2017 Programy powiązane : MES
No. 26 Modelowanie numeryczne wyrobiska tunelowego wykonywanego metodą konwencjonalną (NATM) Modelowanie numeryczne wyrobiska tunelowego wykonywanego metodą konwencjonalną (NATM) 1/2017 Programy powiązane : MES, MES – Tunel
No. 27 Import danych w formacie txt Import danych w formacie txt 6/2017 Programy powiązane : GEO5
No. 28 Stateczność zbocza skalnego – klin skalny Stateczność zbocza skalnego – klin skalny 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza skalnego
No. 29 Stateczność zbocza skalnego – ściana skalna Stateczność zbocza skalnego – ściana skalna 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza skalnego
No. 30 Wprowadzanie geometrii z wykorzystaniem importu pliku DXF Wprowadzanie geometrii z wykorzystaniem importu pliku DXF 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 31 Stateczność zbocza skalnego – płaska powierzchnia poślizgu Stateczność zbocza skalnego – płaska powierzchnia poślizgu 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza skalnego
No. 32 Zapora ziemna – analiza przepływu ustalonego Zapora ziemna – analiza przepływu ustalonego 1/2017 Programy powiązane : MES, MES – Przepływ wody
No. 33 Zapora ziemna – analiza przepływu nieustalonego Zapora ziemna – analiza przepływu nieustalonego 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 34 Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 35 Obszary bez redukcji Obszary bez redukcji 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 36 Analiza fundamentu na mikropalach Analiza fundamentu na mikropalach 9/2017 Programy powiązane : Grupa pali, Mikropal
No. 37 Nasyp – przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Nasyp – przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) 10/2017 Programy powiązane : MES, MES – Konsolidacja
No. 38 Stosowanie funkcji “Adnotacje” Stosowanie funkcji “Adnotacje” 4/2021 Programy powiązane : Wszystkie

PDF

Program Adobe Reader jest wymagany w celu oglądania plików PDF.

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.