Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Prace Badawcze

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami i pracami badawczymi dotyczącymi oprogramowania Fine oraz przykładami jego zastosowań.

Settings
Program:
Język:
No. Tytuł Zaktualizowano Programy powiązane
No. 1 Sheeting wall analysis by the method of dependent pressures Sheeting wall analysis by the method of dependent pressures 10/2011 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 2 Design of sheet piling for the prague metro line C Design of sheet piling for the prague metro line C 5/2007 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 3 Design of diaphragm walls according to EN 1997-1:2004 Eurocode 7 Design of diaphragm walls according to EN 1997-1:2004 Eurocode 7 10/2007 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 4 Hazards of quarrying activity: A finite element modelling of human-induced risk of land subsidence above cellar systems cut into porous limestone 9/2006 Programy powiązane : Wyrobisko
No. 5 Lusitanian timber framed masonry via FINE Ltd. civil engineering software Lusitanian timber framed masonry via FINE Ltd. civil engineering software 8/2009 Programy powiązane : MES
No. 6 Slope stability assessment of weathered clay by using field data and computer modelling: a case study from Budapest Slope stability assessment of weathered clay by using field data and computer modelling: a case study from Budapest 6/2007 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 7 Stability problems of abandoned clay pits in Budapest Stability problems of abandoned clay pits in Budapest 11/2006 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 8 Myslbekova street – Prasny bridge (Mypra) section of the city circle road primary and secondary tunnel lining design methodology Myslbekova street – Prasny bridge (Mypra) section of the city circle road primary and secondary tunnel lining design methodology 3/2007 Programy powiązane : MES – Tunel
No. 9 Numerical evaluation of deep foundations in a tropical soil of Brazil Numerical evaluation of deep foundations in a tropical soil of Brazil 2/2003 Programy powiązane : Ściana projekt
No. 10 Numerical evaluation of bored piles in tropical soils by means of the geo-technical engineering “GEO4” Fine Software Numerical evaluation of bored piles in tropical soils by means of the geo-technical engineering “GEO4” Fine Software 6/2006 Programy powiązane : Pal
No. 11 Experimental and Numerical Analyses of Bored Pile Foundations in a Tropical Soil Experimental and Numerical Analyses of Bored Pile Foundations in a Tropical Soil 6/2003 Programy powiązane : Grupa pali
No. 12 Design and Construction Aspects of the Largest “Pile Curtain” Retaining Structure Built in the Tropical Soil of the Brazilian Central Area Design and Construction Aspects of the Largest “Pile Curtain” Retaining Structure Built in the Tropical Soil of the Brazilian Central Area 8/2009 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 13 Shear Skin Transfer of Concrete Bored Piles Testing and Modelling Shear Skin Transfer of Concrete Bored Piles Testing and Modelling 5/2007 Programy powiązane : Pal
No. 14 Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a Semi-Analytical Mathematical Procedure Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a Semi-Analytical Mathematical Procedure 3/2003 Programy powiązane : Pal
No. 15 Comparison of geotechnic softwares - Geo FEM, Plaxis, Z-Soil Comparison of geotechnic softwares - Geo FEM, Plaxis, Z-Soil 8/2009 Programy powiązane : MES
No. 16 Preconsolidation, structural strength of soil, and its effect on subsoil upper structure interaction Preconsolidation, structural strength of soil, and its effect on subsoil upper structure interaction 4/2016 Programy powiązane : MES
No. 17 Phenomenon of Influence Zone in Civil Engineering Practise Phenomenon of Influence Zone in Civil Engineering Practise 4/2016 Programy powiązane : MES
No. 18 Numerical analysis of circular reinforced concrete tunnel lining Numerical analysis of circular reinforced concrete tunnel lining 10/2009 Programy powiązane : MES, MES – Tunel
No. 19 Evaluation of PET and PP Geotextile Reinforced Embankment on Soft Soil Evaluation of PET and PP Geotextile Reinforced Embankment on Soft Soil 1/2013 Programy powiązane : Nasypy zbrojone, Stateczność zbocza
No. 20 Underground Houses on Sliding Slopes (Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 2) Underground Houses on Sliding Slopes (Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 2) 9/2014 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 21 Stability analysis of slopes with surcharge by LEM and FEM Stability analysis of slopes with surcharge by LEM and FEM 7/2015 Programy powiązane : MES, Stateczność zbocza
No. 22 Numerical analysis of MSE wall using finite element and limit equilibrium methods Numerical analysis of MSE wall using finite element and limit equilibrium methods 12/2016 Programy powiązane : MES, Nasypy zbrojone
No. 23 Effects of water-level variation on the stability of slope by LEM and FEM Effects of water-level variation on the stability of slope by LEM and FEM 2/2017 Programy powiązane : MES, Stateczność zbocza
No. 24 Benchmarking of single pile foundations, comparing Eurocode 7 with software programs Benchmarking of single pile foundations, comparing Eurocode 7 with software programs 10/2020 Programy powiązane : Pal CPT
No. 25 Benchmarking analytical and software calculation methods for designing slab foundations according to Eurocode 7 Benchmarking analytical and software calculation methods for designing slab foundations according to Eurocode 7 10/2020 Programy powiązane : Fundamenty bezpośrednie
No. 26 To what extent do software programs comply with Eurocode 7 with regard to the bearing capacity of strip foundations To what extent do software programs comply with Eurocode 7 with regard to the bearing capacity of strip foundations 10/2020 Programy powiązane : Fundamenty bezpośrednie
No. 27 The Influence of Boundary Conditions on the Response of Underground Structures Subjected to Earthquake The Influence of Boundary Conditions on the Response of Underground Structures Subjected to Earthquake 1/2018 Programy powiązane : MES, MES – Sejsmika
No. 28 Modeling of Underground Structures Subjected to Earthquake by Combining 1D Free-Field and 2D Pseudo-Static Analyses Modeling of Underground Structures Subjected to Earthquake by Combining 1D Free-Field and 2D Pseudo-Static Analyses 1/2018 Programy powiązane : MES, MES – Sejsmika
No. 29 Geohazard as Consequence of Primary Stress State Ignorance during Design of Geotechnical Constructions Geohazard as Consequence of Primary Stress State Ignorance during Design of Geotechnical Constructions 3/2021 Programy powiązane : GEO5
No. 30 Determination of global stability for a group of geotechnical objects in complicated geological conditions Determination of global stability for a group of geotechnical objects in complicated geological conditions 3/2021 Programy powiązane : GEO5
No. 31 Stability Analysis of Dump Slope in Open Cast Mines Stability Analysis of Dump Slope in Open Cast Mines 8/2021 Programy powiązane : Stateczność zbocza

PDF

Program Adobe Reader jest wymagany w celu oglądania plików PDF.

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.