Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Zabezpieczenie wykopów

GEO5 umożliwia kompleksowe projektowanie i analizę ścian obudowy wykopów głębokich. Zabezpieczenie wykopów, może być realizowane jako: ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady, ścianki szczelne i inne, z uwzględnieniem różnych metod zapewnienia ich stateczności (kotwienia, rozpór, stropów, przypór gruntowych itp.). Zabezpieczenie wykopu może być projektowane z zastosowaniem metod klasycznych lub metody parć zależnych.

Programy do projektowania i analizy obudowy wykopów

Programem do zaawansowanej analizy rozpieranych lub kotwionych ścian stanowiących zabezpieczenie wykopów jest program GEO5 Ściana analiza. Umożliwia on modelowanie rzeczywistej pracy konstrukcji z uwzględnieniem fazowania budowy, wyznaczanie rozkładu sił wewnętrznych, przemieszczeń oraz rozkładu parcia na obudowę.
W programie wykonywane jest również wymiarowanie profili stalowych, winylowych, żelbetowych i drewnianych, a w przypadku obudów kotwionych, przeprowadzane jest ogólne sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu oraz wymiarowanie nośności kotew.

GEO5 Ściana projekt      GEO5 Ściana analiza

Program GEO5 Ściana projekt przeznaczony jest do szybkiego projektowania ścian obudowy wykopów pracujących wspornikowo lub podstawowego projektowania ścian rozpieranych (kotwionych). Program wyznacza przybliżone zagłębienie ściany poniżej dna wykopu i wartości sił wewnętrznych w konstrukcji, wykonuje ponadto wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych, winylowych i drewnianych.

Obydwa programy umożliwiają projektowanie różnorodnych konstrukcji obudowy wykopów głębokich (tj. ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady, ściany szczelne).

Obydwa programy umożliwiają przeprowadzenie analizy stateczności globalnej konstrukcji za pomocą programu GEO5 Stateczność zbocza.

Úvod do stability svahu

Program GEO5 Szyb ma zastosowanie do analizy przestrzennego rozkładu parć gruntu i sił wewnętrznych
w szybach kołowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Programy powiązane:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.