GEO5

Zabezpieczenie wykopów

Związane z Oprogramowaniem

Analiza ścian wykopów

Szczegółową analizę obudowy wykopu można przeprowadzić w programie Ściana analiza, w którym konstrukcja jest obciążona parciem gruntu zależnym od jej odkształcenia. Program sprawdza nośność konstrukcji obudowy, wewnętrzną stateczność systemu kotwienia, nośność poszczególnych kotew, nośność pionową ściany, a także przeprowadza weryfikację hydrauliczną (wyparcie i/lub unoszenie cząstek gruntu).

Globalna stateczność konstrukcji jest sprawdzana w programie Stateczność zbocza. Wszystkie wymagane dane są automatycznie przesyłane pomiędzy obydwoma programami.
Na modelowaną konstrukcję przykładane jest parcie gruntu, które można następnie przeanalizować w programie Parcie.

Projektowanie ścian wykopów

Wstępny projekt konstrukcji obudowy wykopu można wykonać w programie Ściana projekt. Kluczowe wyniki uzyskane w tym programie to minimalne wymagane zagłębienie konstrukcji w gruncie, wstępne wartości sił wewnętrznych i wartości sił w kotwach.

Konstrukcja może być obciążona parciem czynnym, zwiększonym parciem czynnym lub parciem spoczynkowym.

Obliczenia MES

Analizę numeryczną złożonych wykopów, często łączonych z innymi konstrukcjami, można wykonać w programie MES. W tym programie możliwe jest modelowanie wszystkich rodzajów przekrojów, kotew, rozpór, elementów belkowych itp. Zaletą jest możliwość wykorzystania różnych nieliniowych modeli materiałowych dla poszczególnych rodzajów gruntu, tj. Cam-Clay lub Hypoplastic Clay (ił hypoplastyczny).

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.