Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Stratygrafia 3D – Roboty ziemne

Moduł Roboty ziemne służy do modelowania obiektów geotechnicznych, takich jak: wykopy fundamentowe, nasypy drogowe i kolejowe, kamieniołomy, skarpy i zbocza oraz innych. Moduł ten umożliwia także wykonanie obliczenia objętości prac ziemnych i osuwisk.

Moduł Roboty ziemne stanowi rozszerzenie programu Stratygrafia 3D.

Program Stratygrafia 3D łącznie z modułami Karty, Przekroje i Roboty ziemne dostępny jest w “Pakiecie Geologicznym” w cenie 9600zł.

Cena Modułu: 2  900 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Stopniowe modelowanie prac ziemnych z wykorzystaniem faz budowy
 • Definiowanie terenu z pomiarów geodezyjnych lub za pomocą robót ziemnych
 • Wybór trybu definiowania robót ziemnych - nasyp, wykop lub kombinacja obydwu
 • Obliczenia objętości robót ziemnych – względem poprzedniej fazy lub względem modelu pierwotnego
 • Obliczanie zmiany objętości wody nad powierzchnią terenu
 • Obliczanie objętości wykopów poszczególnych gruntów z uwzględnieniem pęcznienia
 • Automatyczna redukcja liczby punktów podczas importu chmury punktów
 • Eksport przekrojów do innych programów GEO5 w celu weryfikacji obliczeniowej

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2021

GEO5 2021
 • Załączniki we wszystkich programach
 • Stratygrafa 3D – Roboty ziemne (nowy moduł)
 • MES – Sejsmika (nowy moduł)
 • Układy współrzędnych (Stratygrafia 3D)
 • Opinka i oczepy (Ściana analiza)

Przykład raportu z programu "Stratygrafia 3D – Roboty ziemne"

GEO5 Stratygrafia 3D – Roboty ziemne - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Rozszerzenie programu Stratygrafia 3D:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program Stratygrafia 3D.

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.