GEO5 Oprogramowanie

Stratygrafia 3D – Roboty ziemne

Moduł Roboty ziemne służy do modelowania obiektów geotechnicznych, takich jak: wykopy fundamentowe, nasypy drogowe i kolejowe, kamieniołomy, skarpy i zbocza oraz innych. Moduł ten umożliwia także wykonanie obliczenia objętości prac ziemnych i osuwisk.

Moduł Roboty ziemne stanowi rozszerzenie programu Stratygrafia 3D.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Stopniowe modelowanie prac ziemnych z wykorzystaniem faz budowy
 • Wprowadzanie terenu za pomocą punktów (możliwość wykorzystania programu Chmura punktów) lub za pomocą definiowania robót ziemnych
 • Wybór trybu definiowania robót ziemnych - nasyp, wykop lub kombinacja obydwu
 • Obliczenia objętości robót ziemnych – względem poprzedniej fazy lub względem modelu pierwotnego
 • Obliczanie zmiany objętości wody nad powierzchnią terenu
 • Obliczanie objętości wykopów poszczególnych gruntów z uwzględnieniem pęcznienia
 • Eksport przekrojów do innych programów GEO5 w celu weryfikacji obliczeniowej

More Features

Materiały Szkoleniowe

Rozszerzenie programu Stratygrafia 3D:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program Stratygrafia 3D.

Przykład raportu z programu "Stratygrafia 3D – Roboty ziemne"

GEO5 Stratygrafia 3D – Roboty ziemne - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Nowe funkcjonalności w GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nowy program GEO5 Laboratorium
 • Model Hoeka-Browna (MES)
 • Dane wyjściowe do drukarek wielkoformatowych (Stratygrafia 3D)
 • Połączenie z chmurą
 • IFC - nowe wprowadzanie danych użytkownika

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.