Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stratygrafia 3D – Roboty ziemne

Moduł Roboty ziemne służy do modelowania obiektów geotechnicznych, takich jak: wykopy fundamentowe, nasypy drogowe i kolejowe, kamieniołomy, skarpy i zbocza oraz innych. Moduł ten umożliwia także wykonanie obliczenia objętości prac ziemnych i osuwisk.

Moduł Roboty ziemne stanowi rozszerzenie programu Stratygrafia 3D.

Cena Modułu: 3  400 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Stopniowe modelowanie prac ziemnych z wykorzystaniem faz budowy
 • Definiowanie terenu z pomiarów geodezyjnych lub za pomocą robót ziemnych
 • Wybór trybu definiowania robót ziemnych - nasyp, wykop lub kombinacja obydwu
 • Obliczenia objętości robót ziemnych – względem poprzedniej fazy lub względem modelu pierwotnego
 • Obliczanie zmiany objętości wody nad powierzchnią terenu
 • Obliczanie objętości wykopów poszczególnych gruntów z uwzględnieniem pęcznienia
 • Automatyczna redukcja liczby punktów podczas importu chmury punktów
 • Eksport przekrojów do innych programów GEO5 w celu weryfikacji obliczeniowej

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Stratygrafia 3D – Roboty ziemne"

GEO5 Stratygrafia 3D – Roboty ziemne - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Rozszerzenie programu Stratygrafia 3D:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program Stratygrafia 3D.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.