Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

MES – Tunel

Program GEO5 MES - Tunel ma zastosowanie do analizy i projektowania tuneli, w szczególności wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM). Moduł ten zawiera specjalistyczne narzędzia do definiowania obudowy tunelu, obszarów wzmocnionych za pomocą systemów kotwienia (kotwy iniekcyjne i skalne) lub z zastosowaniem iniekcji. Współczynnik relaksacji przypisany każdej fazie budowy umożliwia uwzględnienie efektu 3D przy modelowaniu wykopu.

Tunel jest modułem uzupełniającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Cena Modułu: 11  500 zł

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Najważniejsze funkcjonalności

 • Dwie możliwości modelowania obudowy (Elementy belkowe - 1D lub standardowe elementy 2D )
 • Możliwość definiowania geometrii obudowy w oddzielnym pre-procesorze z wykorzystaniem danych w formatach zewnętrznych (takich jak DXF).
 • Proste wprowadzanie obudowy do modelu masywu gruntowego/skalnego – korekta topologii oraz generowanie siatki elementów skończonych są w pełni automatyczne
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Zastosowanie współczynnika relaksacji do modelowania efektu 3D przy realizacji wykopu
 • Definiowanie przegubów na końcach elementów belkowych
 • Definiowanie obciążeń temperaturowych na elementach belkowych
 • Możliwość uwzględnienia pełzania gruntu
 • Uwzględnianie skurczu obudowy
 • Analiza obudowy docelowej poprzez zmianę parametrów geometrycznych (elementy 1D) lub poprzez zmianę parametrów obudowy pierwotnej w celu umożliwienia transferu naprężeń (elementy 2D)
 • Definiowanie punktów monitoringu w dowolnym miejscu modelu
 • Graficzna prezentacja dystrybucji sił wewnętrznych w aktywnych elementach obudowy
 • Automatyczne generowanie kotew utwierdzonych w obudowie
 • Definiowanie kotwienia w postaci obszaru wzmocnienia masywu gruntowego (obszar kotwiony)

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowa Edycja GEO5 2019

GEO5 2019

Nowości & Funkcje

 • Wprowadzanie współrzędnych GPS w bezpośrednim powiązaniu z Google Maps
 • Eksport do formatów BIM – IFC oraz LandXML
 • Import różnych formatów badań polowych - AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Stratygrafia 3D)
 • Nowe moduły do programu Stratygrafia 3D - Karty i Przekroje
 • Wyznaczanie nośności i osiadań fundamentów na podstawie badań presjometrycznych (Fundamenty bezpośredni CPT)

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.