Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

MES – Tunel

Program GEO5 MES - Tunel ma zastosowanie do analizy i projektowania tuneli, w szczególności wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM). Moduł ten zawiera specjalistyczne narzędzia do definiowania obudowy tunelu, obszarów wzmocnionych za pomocą systemów kotwienia (kotwy iniekcyjne i skalne) lub z zastosowaniem iniekcji. Współczynnik relaksacji przypisany każdej fazie budowy umożliwia uwzględnienie efektu 3D przy modelowaniu wykopu.

Tunel jest modułem uzupełniającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Cena Modułu: 11  500 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Najważniejsze funkcjonalności

 • Dwie możliwości modelowania obudowy (Elementy belkowe - 1D lub standardowe elementy 2D )
 • Możliwość definiowania geometrii obudowy w oddzielnym pre-procesorze z wykorzystaniem danych w formatach zewnętrznych (takich jak DXF).
 • Proste wprowadzanie obudowy do modelu masywu gruntowego/skalnego – korekta topologii oraz generowanie siatki elementów skończonych są w pełni automatyczne
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Zastosowanie współczynnika relaksacji do modelowania efektu 3D przy realizacji wykopu
 • Definiowanie przegubów na końcach elementów belkowych
 • Definiowanie obciążeń temperaturowych na elementach belkowych
 • Możliwość uwzględnienia pełzania gruntu
 • Uwzględnianie skurczu obudowy
 • Analiza obudowy docelowej poprzez zmianę parametrów geometrycznych (elementy 1D) lub poprzez zmianę parametrów obudowy pierwotnej w celu umożliwienia transferu naprężeń (elementy 2D)
 • Definiowanie punktów monitoringu w dowolnym miejscu modelu
 • Graficzna prezentacja dystrybucji sił wewnętrznych w aktywnych elementach obudowy
 • Automatyczne generowanie kotew utwierdzonych w obudowie
 • Definiowanie kotwienia w postaci obszaru wzmocnienia masywu gruntowego (obszar kotwiony)

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2020

GEO5 2019
 • Adnotacje we wszystkich programach GEO5
 • Uproszczone modelowanie 3D masywu gruntowego (Stratygrafia)
 • Analiza zboczy zabezpieczonych siatkami (Zbocze gwoździowane)
 • Modelowanie gwoździ (MES)
 • Wyznaczanie nośności podłoża na podstawie sondowań SPT (Pile CPT)

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.