Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Samouczki Wideo

Krótkie samouczki wideo prezentują podstawy pracy w programach GEO5 i przybliżają metody ich efektywnego zastosowania w konkretnych zadaniach.

Settings
Program:
Język:
Wsparcie do oprogramowania GEO5
Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania GEO5 (2:37) Tylko napisy 11/2019 All GEO5 Programs
Podstawy pracy z oprogramowaniem GEO5
Pierwsze kroki w pracy z oprogramowaniem GEO5 (4:05) Tylko napisy 3/2021 All GEO5 Programs
Eksport BIM w programach GEO5 (3:28) Tylko napisy 6/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie adnotacji w GEO5 2020 (3:02) Tylko napisy 11/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie Załączników w programach GEO5 2021 (2:20) Tylko napisy 11/2020 All GEO5 Programs
Individual GEO5 Programs
Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza (2:55) Tylko napisy 5/2022 Stateczność zbocza, Stateczność zbocza - Przepływ wody
Geologia i Stratygrafia
Tworzenie dokumentacji geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D (4:50) Tylko napisy 6/2019 Stratigraphy: Module Logs
Model 3D masywu gruntowego w programie Stratygrafia 3D (5:25) Tylko napisy 11/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
Tworzenie przekrojów geologicznych za pomocą programu GEO5 Stratygrafia 3D (6:13) Tylko napisy 6/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
W jaki sposób użytkować Stratygrafia 3D – moduł Roboty ziemne (3:23) Tylko napisy 11/2020 Stratigraphy: Module Earthworks
Importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych do programu GEO5 Stratygrafia 3D (1:14) Tylko napisy 5/2021 Stratigraphy
GEO5 a geotechniczny BIM (4:21) Tylko napisy 11/2021 Wszystkie programy
Przetwarzanie chmur punktów w GEO5 2023 (1:33) Tylko napisy 11/2022 Chmura punktów, Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne
Aplikacja mobilna do zbierania danych geologicznych (1:30) Tylko napisy 11/2022 Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.