GEO5

Samouczki wideo

Krótkie samouczki wideo prezentują podstawy pracy w programach i przybliżają metody ich efektywnego zastosowania w konkretnych zadaniach.

Settings
Język:
Wsparcie do oprogramowania GEO5
Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania GEO5 (2:37) Tylko napisy 11/2019 Belka, Chmura punktów, Data Collector (Aplikacja), Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza skalnego, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs
Podstawy pracy z oprogramowaniem GEO5
Pierwsze kroki w pracy z oprogramowaniem GEO5 (4:05) Tylko napisy 3/2021 Belka, Chmura punktów, Data Collector (Aplikacja), Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Grupa pali, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Stateczność zbocza – Przepływ wody, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs
Using Standards and Analysis Settings (2:06) 5/2016 Belka, Fundamenty bezpośrednie, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal, Pal CPT, Pal stabilizujący, Parcie, Przyczółek, Płyta, Redi-Rock Wall , Ściana analiza, Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Ściana projekt, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Stateczność zbocza – Przepływ wody, Szyb , Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs
Inputting the Geological Profile (1:57) 2/2016 Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal CPT, Parcie, Przyczółek, Ściana analiza, Ściana prefabrykowana, Ściana projekt, Szyb , Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs
Creating an Output Report (3:26) 7/2016 Belka, Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie CPT, Gabion, Mikropal, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Osiadanie, Pal, Pal CPT, Parcie, Przyczółek, Płyta, Ściana analiza, Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana projekt, Szyb , Wyrobisko, Zbocze gwoździowane, All GEO5 Programs
Eksport BIM w programach GEO5 (3:28) Tylko napisy 6/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie adnotacji w GEO5 2020 (3:02) Tylko napisy 11/2019 Szyb , Wyrobisko, All GEO5 Programs
Wprowadzenie Załączników w programach GEO5 2021 (2:20) Tylko napisy 11/2020 Parcie, Wyrobisko, All GEO5 Programs
Individual GEO5 Programs
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) 5/2016 Gabion, Mur oporowy, Nasypy zbrojone, Przyczółek, Redi-Rock Wall , Ściana kątowa, Ściana oporowa, Ściana prefabrykowana, Zbocze gwoździowane
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) 2/2016 Spread Footing
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) 11/2020 Pal stabilizujący, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) 11/2016 Sheeting Design
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) 11/2016 Sheeting Check
Introduction to Pile CPT (3:09) 11/2016 Fundamenty bezpośrednie CPT, Pal CPT
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) 4/2016 FEM: Module Tunnel
Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza (2:55) Tylko napisy 5/2022 Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody
Tworzenie projektu ściany 3D w programie GEO5 Ściana prefabrykowana (2:59) Tylko napisy 5/2024 Redi-Rock Wall , Ściana prefabrykowana
Geologia i Stratygrafia
Tworzenie dokumentacji geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D (4:51) Tylko napisy 6/2019 Stratygrafia 3D – Karty
Tworzenie przekrojów geologicznych za pomocą programu GEO5 Stratygrafia 3D (6:13) Tylko napisy 6/2019 Stratygrafia 3D – Przekroje
Model 3D masywu gruntowego w programie Stratygrafia 3D (5:25) Tylko napisy 11/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
W jaki sposób użytkować Stratygrafia 3D – moduł Roboty ziemne (3:23) Tylko napisy 11/2020 Chmura punktów, Stratigraphy: Module Earthworks
Importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych do programu GEO5 Stratygrafia 3D (1:14) Tylko napisy 5/2021 Stratygrafia 3D
GEO5 a geotechniczny BIM (4:21) Tylko napisy 11/2021 Chmura punktów, Stratygrafia 3D – Przekroje, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne, All GEO5 Programs
Przetwarzanie chmur punktów w GEO5 2023 (1:33) Tylko napisy 11/2022 Chmura punktów, Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne
Aplikacja mobilna do zbierania danych geologicznych (1:30) Tylko napisy 11/2022 Data Collector (Aplikacja), Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty
Przetwarzanie i analiza badań laboratoryjnych za pomocą GEO5 Laboratorium (1:42) Tylko napisy 11/2023 Data Collector (Aplikacja), Laboratorium
Scientific and Educational Section ( regular ) GEO 5
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) 6/2018 MES, MES – Konsolidacja
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) 12/2019 MES – Przepływ wody
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) 12/2021 FEM: Module Tunnel
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) 3/2022 MES, MES – Konsolidacja , MES – Przepływ wody, MES – Sejsmika, MES – Tunel

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.