GEO5

Samouczki wideo

Krótkie samouczki wideo prezentują podstawy pracy w programach i przybliżają metody ich efektywnego zastosowania w konkretnych zadaniach.

Settings
Język:
Wsparcie do oprogramowania GEO5
Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania GEO5 (2:37) Tylko napisy 11/2019 All GEO5 Programs
Podstawy pracy z oprogramowaniem GEO5
Pierwsze kroki w pracy z oprogramowaniem GEO5 (4:05) Tylko napisy 3/2021 All GEO5 Programs
Eksport BIM w programach GEO5 (3:28) Tylko napisy 6/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie adnotacji w GEO5 2020 (3:02) Tylko napisy 11/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie Załączników w programach GEO5 2021 (2:20) Tylko napisy 11/2020 All GEO5 Programs
Individual GEO5 Programs
Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza (2:55) Tylko napisy 5/2022 Stateczność zbocza, Stateczność zbocza – Przepływ wody
Geologia i Stratygrafia
Tworzenie dokumentacji geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D (4:50) Tylko napisy 6/2019 Stratigraphy: Module Logs
Model 3D masywu gruntowego w programie Stratygrafia 3D (5:25) Tylko napisy 11/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
Tworzenie przekrojów geologicznych za pomocą programu GEO5 Stratygrafia 3D (6:13) Tylko napisy 6/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
W jaki sposób użytkować Stratygrafia 3D – moduł Roboty ziemne (3:23) Tylko napisy 11/2020 Stratigraphy: Module Earthworks
Importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych do programu GEO5 Stratygrafia 3D (1:14) Tylko napisy 5/2021 Stratigraphy
GEO5 a geotechniczny BIM (4:21) Tylko napisy 11/2021 Stratigraphy
Przetwarzanie chmur punktów w GEO5 2023 (1:33) Tylko napisy 11/2022 Chmura punktów, Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne
Aplikacja mobilna do zbierania danych geologicznych (1:30) Tylko napisy 11/2022 Chmura punktów, Data Collector (Aplikacja), Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.