Program:
Język:

Wykop

Ramka "Wykop" służy do definiowania głębokości wykopu h [m] oraz wyboru kształtu dna wykopu od frontu konstrukcji ściany poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wybrany kształt terenu z podpowiedzią graficzną wprowadzanych wartości wyświetlany jest w lewej części ramki. Wymiary wybranego kształtu dna wykopu i jego głębokość można edytować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów

Ramka umożliwia również zdefiniowanie obciążenia dna wykopu lub miąższości warstwy nasypu poniżej dna wykopu (grunt nasypu należy wybrać z listy rozwijanej zawierającej grunty wprowadzone w ramce "Grunty"). Przy definiowaniu nasypu, w przypadku ściany berlińskiej zakłada się, że ściana jest ciągła w miejscu nasypu, tzn. parcia działają na całą szerokość konstrukcji, jak w przypadku konstrukcji powyżej dna wykopu.

W ramce tej istnieje także możliwość zdefiniowania wzmocnienia gruntu w podstawie konstrukcji ściany. Szczegółowe informacje na temat metody obliczania wzmocnienia zawarto następującym rozdziale.

Ramka "Wykop"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.