Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" pozwala na dokonanie wyboru rodzaju osłony:

  • Osłona betonowa - należy zdefiniować grubość osłony
  • Siatka - definiowane są miąższość oraz parametry warstwy zwietrzałej (kąt tarcia wewnętrznego, spójność i ciężar)

Ramka "Geometria" zawiera także tabelę z listą wprowadzonych punktów lica konstrukcji.

Wprowadzone punkty można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów - dwukrotne kliknięcie wprowadzonego punktu otwiera okno dialogowe do jego edycji.

Użytkownik musi zdefiniować głębokość (współrzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji - założono, że kierunek dodatni jest w dół) oraz współrzędną x (założono, że kierunek ujemy jest w lewo, nie dopuszcza się przewieszeń konstrukcji).

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria" - osłona betonowa

Ramka "Geometria" - siatka

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.