Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" zawiera tabelę z lista wprowadzonych punktów lica konstrukcji. Dodawanie punktów odbywa się w oknie dialogowym "Nowy punkt". 

Wprowadzone punkty można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów - dwukrotne kliknięcie wprowadzonego punktu otwiera okno dialogowe do jego edycji.

Użytkownik musi zdefiniować głębokość (współrzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji - założono, że kierunek dodatni jest w dół) oraz współrzędną x (założono, że kierunek ujemy jest w lewo, nie dopuszcza się przewieszeń konstrukcji).

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF. 

Ramka "Geometria"