Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza zgodnie z teorią stanów granicznych / współczynnika bezpieczeństwa

Parametry obliczeniowe definiowane są w zakładce "Analiza stateczności". Konstrukcja może być analizowana według współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych.

Analiza zgodnie z teorią stanów granicznych:

Parametry gruntu (kąt tarcia wewnętrznego, spójność) są w tym przypadku redukowane za pomocą współczynników obliczeniowych wprowadzanych w zakładce "Analiza stateczności".

Program oblicza wartość wykorzystania Vu, która jest następnie porównywana z wartością 100%. Wartość wykorzystania jest wyznaczana z:

gdzie:

Ma

-

moment przesuwający

Mp

-

moment utrzymujący

Moment utrzymujący Mp wyznaczany jest z uwzględnieniem redukcji całkowitej stateczności konstrukcji γs.

Analiza według współczynnika bezpieczeństwa:

gdzie:

Ma

-

moment przesuwający

Mp

-

moment utrzymujący

SFs

-

współczynnik bezpieczeństwa