Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Analiza buławy

Wyniki obliczeń buławy wyświetlane są w ramkę "Analiza buławy". W obrębie jednego zadania możliwe jest przeprowadzenie dowolnej liczby obliczeń. W lewej części ramki istnieje możliwość zdefiniowania granicznego tarcia na pobocznicy mikropala.

Metody obliczeniowe dotyczące analizy buławy mikropali opisane są szczegółowo w dalszej części instrukcji.

Wyniki obliczeń wyświetlane są w prawej cześci okna. Wizualizację wyników można również modyfikować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza buławy"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.