Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiary modelu

To okno dialogowe służy do określania współrzędnych modelu (wymiarów) dla danego zadania - lewej i prawej krawędzi. Zagłębienie modelu poniżej najgłębiej położonego punktu warstwy jest dla większości programów parametrem pomocniczym - nie ma wpływu na przebieg analiz. W programie MES, zdefiniowanie prawidłowych wymiarów modelu jest niezwykle istotne i może mieć znaczący wpływ na wyniki obliczeń.

Wymiary modelu można zmienić w dowolnym momencie - jeśli wymiary są powiększane, wszystkie zdefiniowane warstwy są automatycznie wydłużane, natomiast przy zmniejszaniu wymiarów, wszystkie punkty poza nowymi wymiarami modelu są automatycznie usuwane.

Okno dialogowe "Wymiary modelu"

Na rysunku poniżej pokazano zalecane wymiary modelu dla programu MES.

Zalecane wymiary modelu (granice) - Fundament Bezpośredni (Fundamenty płytkie)

Zalecane wymiary modelu (granice) - Fundamenty głębokie i Pale

Zalecane wymiary modelu (granice) - Wykopy

Zalecane wymiary modelu (granice) - Konstrukcje oporowe i Ściany

Zalecane wymiary modelu (granice) - Nasypy i Skarpy

Zalecane wymiary modelu (granice) - Tunele płytkie

Zalecane wymiary modelu (granice) - Tunele głębokie

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.