Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczanie innych zmiennych

Pionowemu osiadaniu towarzyszy rozwijanie się przesunięć poziomych, które mogą spowodować uszkodzenia pobliskich budynków. Poziome przemieszczenie można wyznaczyć z osiadania pionowego pod warunkiem, że powstałe wektory przemieszczenia są skierowane do środka wyrobiska. W takim przypadku, przemieszczenie poziome gruntu jest wyznaczane z następującego równania:

gdzie:

x

-

odległość punktu x od osi wyrobiska

s(x)

-

osiadanie w punkcie x

Z

-

głębokość środkowego punktu wyrobiska

Przemieszczenia poziome wyznaczane są w sposób różnicowy wzdłuż osi x i w kierunku poprzecznym, można je wyrazić następującym wyrażeniem:

gdzie:

x

-

odległość punktu x od osi wyrobiska

s(x)

-

osiadanie w punkcie x

Z

-

głębokość punktu środkowego wyrobiska

Linf

-

odległość punktu przegięcia

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.