Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Długość efektywna

Długość efektywna D określa długość pala, która efektywnie przenosi obciążenie od pala na grunt. Jeżeli cały pal umieszczony jest w gruncie nośnym, w którym obciążenie jest przenoszone poprzez tarcie na pobocznicy, wówczas długość efektywna odpowiada długości pala poniżej powierzchni terenu - zob. rys. A. W przypadku gruntu uwarstwionego, warstwy o dużej ściśliwości (w których obciążenie nie jest przenoszone do gruntu poprzez tarcie na pobocznicy) oraz warstwy zalegające powyżej nie są wliczane do długości efektywnej D - zob. rys. B. Wprowadzenie do analizy długości efektywnej i jej wartości wykonywane jest w oknie "Nośność pionowa".

Rys. A Długość efektywna w gruncie nośnym

Rys. B. Długość efektywna w gruncie uwarstwionym

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.