Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

NBN EN 1997-1 ANB

Norma NBN EN 1997-1 ANB określa maksymalne parcie w poziomie podstawy pala (nośność maksymalna) pmax, base na podstawie odpowiednich itych badań CPT w sposób następujący:

gdzie:

αp

-

współczynnik redukcji nośności podstawy pala

εp

-

współczynnik skali

β

-

współczynnik wpływu poszerzenia podstawy pala

s

-

współczynnik wpływu kształtu pala

qp

-

jednostkowy opór graniczny podstawy według metody De Beera method

Współczynnik skali εp wyznaczany jest w sposób następujący:

- dla iłów trzeciorzędowych prekonsolidowanych (OC):

- dla innych rodzajów gruntów:

gdzie:

Db,eq

-

ekwiwalentna średnica pala

Dc

-

średnica stożka CPT

Maksymalne tarcie na pobocznicy (nośność pobocznicy) pmax, shaft  wyznaczane jest w sposób następujący:

gdzie:

αs, i

-

współczynnik tarcia na pobocznicy w itej warstwie

qs,i

-

średnie tarcie na pobocznicy w itej warstwie

n

-

liczba warstw gruntu na wysokości pala

Średnie tarcie na pobocznicy qs,i wyznaczane jest w sposób następujący:

gdzie:

qc,m,i

-

średni opór na stożku (qc) w itej warstwie

ηpi

-

empiryczny współczynnik tarcia

Empiryczny współczynnik tarcia ηpi (lub maksymalne średnie tarcie na pobocznicy) są wyznaczane w odniesieniu do rodzajów gruntów w sposób następujący:

Rodzaj gruntu

qc,m,i [MPa]

ηpi [-] or qs,i [kPa]

1 to 4,5

-

ηpi = 1/30

> 4,5

qs,i = 150

Pył

1 to 6

ηpi = 1/60

> 6

qs,i = 100

Ił piaszczysty

1 to 10

ηpi = 1/80

> 10

qs,i = 125

Piasek

1 to 10

ηpi = 1/90

10 to 20

qs,i = 110+4(qc,m,i - 10)

> 20

qs,i = 150

Literatura:

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.