Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność buławy mikropala w skale

Metoda jest odpowiednia dla buławy mikropala sięgającej w podłoże skalne o wskaźniku RQD > 60 lub o wytrzymałości na ściskanie proste σc > 20 MPa (ISRM < III). Nośność buławy jest wyznaczana wg równania:

gdzie:

As

-

pole pobocznicy buławy mikropala

qsr

-

tarcie powierzchniowe (na pobocznicy) w skale

Ab

-

pole powierzchni buławy mikropala

qbr

-

nośność buławy mikropala w skale

Literatura:

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, Ministerio de fomento, 2005 (Spanish).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.