Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Osiadanie

Ramka "Osiadanie" służy do analizy osiadania pala. Wyniki analizy są przedstawiane w prawej dolnej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowy wydruk wyników analizy.

W przypadku obliczania osiadania według normy NEN6743 program wykreśla, oprócz granicznej krzywej obciążeniowej, również wykres obciążenia (krzywa siła/osiadanie).

Wyniki analizy są przedstawiane w górnej części ramki. Styl rysunku można dostosować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Osiadanie" - Graniczna krzywa obciążeniowa

Ramka "Osiadanie" - Rozkłady Siła/Osiadanie

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.