Program:
Język:

Analiza za pomocą modelu Soft Soil

W analizie tej wykorzystano zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości λ, a sama metoda oparta jest na sprężysto-plastycznym modelu Soft Soil opracowanym na uniwersytecie w Cambridge. Deformacja gruntu zakłada, że odkształcenie objętościowe jest liniowo zależne od zmiany średniego naprężenia efektywnego kreślonego na naturalnej skali logarytmicznej. Osiadanie itej warstwy jest wówczas wyznaczane z:

kde:

σor,i

-

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenia na skutek obciążenia konstrukcji) powodującego osiadanie warstwy

hi

-

miąższość itej warstwy

λ

-

zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości w itej warstwie

Analiza ta wymaga wprowadzenia zmodyfikowanego wskaźnika ściśliwości λuzyskiwanego zazwyczaj z laboratoryjnych pomiarów trójosiowych.

Jeżeli zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości λ nie jest znany, istnieje wówczas możliwość określenia wskaźnika ściśliwości CC razem ze średnią wartością wskaźnika porowatości e (jeżeli ten również nie jest znany, wystarczy wówczas podać początkowy wskaźnik porowatości eo), a program przeprowadzi przybliżone obliczenia zmodyfikowanego wskaźnika ściśliwości na podstawie dostępnych informacji.

Literatura:

Burland J.B. The yielding and dilatation of clay (correspondence), Géotechnique, 15 (2),1965, str. 211-214

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.