Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie - Siatka

W ramce "Wymiarowanie" następuje sprawdzenie zaprojektowanej konstrukcji. Można przeprowadzić wiele analiz/sprawdzeń dla jednej konstrukcji.

Sprawdzenie można przeprowadzić automatycznie dla wszystkich przekrojów konstrukcji lub dla każdego przekroju oddzielnie.

Siła w gwoździu jest definiowana i jego nośność jest bezpośrednio weryfikowana.

Istnieje możliwość uwzględnienia przepływu wody w warstwie zwietrzałej. W dalszej kolejności należy zdefiniować nachylenie stożka parcia.

Wyniki wyświetlane są na pulpicie. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe wyniki analiz.

Ramka "Wymiarowanie" - Siatka

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.