Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza prostokątnego przekroju żelbetowego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, jednostronnie zbrojony i obciążony momentem zginającym i normalną siłą ściskającą. Program analizuje przekrój żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych (Art. 10.3, Art. 10.4). Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu na ściskanie wynosi 0,003. Zbrojeniea na ściskanie nie jest uwzględniane.

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest za pomocą następujących wyrażeń (Art. 10.5.1):

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Zginanie bez siły normalnej

Przekrój jest prostokątny, zbrojony jednostronnie i obciążony momentem zginającym Mu.

Dopuszczalny moment wyznacza się na podstawie (Ch. 10, Art. 10.2.7.3, Art. 9.3.2.1):

Lokalizacja osi neutralnej wyznaczana jest na podstawie:

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu Vc (Art. 11.2.1.1).

Jeśli graniczna wytrzymałośc na ścinanie betonu jest przekroczona wówczas graniczna wytrzymałość na ścinanie Vmax jest sprawdzana (Art. 11.2.1.1 + Art. 11.4.7.9).

Następnie, wymagana powierzchnia przekroju zbrojenia wyznaczana jest ze wzoru (Art. 11.4.7):

gdzie (Art. 11.4.2, Art. 9.3.2.3):