Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia sprawdzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi blokami ściany. Pole "Spoina nad blokiem nr" służy do określenia przekroju, który zostanie poddany analizie. W ramce "Wymiarowanie" wykonywane są: sprawdzenie na obrót, przesuw, parcie boczne i przekrój pomiędzy blokami.

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

  • Analiza według współczynnika bezpieczeństwa, lub zgodnie z teorią stanów granicznych - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia modyfikację współcznników obliczeniowych, przykładanych do wyznaczonych sił. Wartości tych sił są wyświetlane na ekranie i są automatycznie odświeżane przy każdej zmianie danych projektu lub ustawień w tablicy.
  • Obliczenia według EN 1997 - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia zdefiniowanie czy obciążenie oddziałujące na konstrukcje jest uwzględniane jako drugorzędne. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w rozdziale "Kombinacje obciążeń".
  • Obliczenia według LRFD - w tym przypadku ostatnia kolumna nie jest wyświetlana.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych przekrojów. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"